Hotel Asia Minor

Yapı üç katlı ve ortadan pasajlı olarak inşa edilmiştir. 1890 yılında kuzeyde başka bir binaya taşınan Elpiniki Hotel, ilk bu binada hizmet vermiştir. Sonraki dönemde ofis olarak kullanılan binanın üst katları, 20.yy’ın ilk yıllarında Hotel Asia Minor adı altında hizmet vermeye başlamıştır. Binanın alt katında, pasajın iki yanında kalan dükkanlar farklı dönemlerde depo, restoran, kafe, şarap mahzeni ve berber olarak kullanılmıştır. Yapı 1922 yangını ile zarar görerek yok olmuştur.

Photo Gallery