Maksoudian Hanı

Kaplamasız tuğladan inşa edilen depo yapısı, yanyana 3 bölümden oluşmaktaydı. Sağ ve soldaki bölümler 2 katlıyken, ortadaki bölüm daha dar ve üç katlıydı. Bütün cepheleri açık olan bu büyük yapı Kordon’un en eski yapılarındandır. Pamuk, tahıl ve kuru yemiş deposu olarak kullanılan yapı 1930’lu yıllarda yerine başka bir bina yapmak üzere yıkılmıştır.

Photo Gallery