İzmir’in 8500 yıllık tarihinde üç boyutlu bir zaman yolculuğu

https://izmirtimemachine.com

Saat Kulesi

1901 yılında, Sultan II. Abdülhamid'in 25. tahta çıkış yıldönümü kutlamaları kapsamında Fransız mimar Raymond Charles Péré tarafından inşa edilmiştir. Ahenk ve Hizmet gibi dönemin İzmir gazeteleri saat kulesinin inşa sürecini takip etmiş ve okuyucularına bilgilendirmişlerdir. At nalı kemerler ve yapı yüzeylerinin hiç boşluk kalmamacasına süslenmesi özellikleriyle ön plana çıkan Oryantalist üslupta inşa edilen yapı 3 katlı ve 25 metre yüksekliğindedir. Hizmete açıldığı 1901 tarihinden beri İzmir'in simgesi olarak görevine devam etmektedir.

İzmir Saat Kulesi

Zamanı geriye sarıyoruz...

İzmir’in her açıdan gelişmesi için projeler yürüten İzmir Kalkınma Ajansı, şehrin tarihi ve kültürel mirasının araştırılması, tanıtılması ve kent belleğine tekrar kazandırılması için çeşitli projeler gerçekleştirmektedir.

2020 yılında bu amaçla başlayan İzmir Time Machine projesi kapsamında, öncelikli olarak İzmir kent merkezinde yer alan arkeoloıjik ve tarihi miras üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Akademisyenler ve araştırmacılarla birlikte üç boyutlu modelleme, oyun ve web geliştirme uzmanlarının birlikte çalıştığı projede, bugün ancak kalıntılarını görebildiğimiz ya da kaybolmuş durumda olan kültürel miras aslına uygun biçimde dijital ortamda canlandırılmıştır.

İzmir Time Machine Historical Buildings of İzmir

İzmir Kültürel Miras Alanları

Neolitik Çağ'da başlayan insan aktivitesinin kesintisiz biçimde devam ettiği dünyanın sayılı şehirlerinden biri olan İzmir'in içerisinde, farklı dönemlere ait çok sayıda kültürel miras alanı bulunmaktadır.

MÖ 6500

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ

MÖ 600

ESKİ SMYRNA HÖYÜĞÜ

MS 200

SMYRNA ANTİK KENTİ

1750

KEMERALTI

1910

KORDON

İZMİR TIME MACHINE

MÖ 6500 - MS 1910

Yeşilova Höyüğü

MÖ 6500

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ

Bornova ilçesinde yer alan Yeşilova Höyüğü günümüzden 8500 yıl önce kurulmuş olan Neolitik bir köy yerleşimidir. Yeşilova Höyüğü, yakınında bulunan Yassıtepe ve İpeklikuyu höyükleriyle birlikte İzmir'in tarih öncesi yaşamına ışık tutmaktadır.

Başla
Eski Smyrna Höyüğü

MÖ 600

ESKİ SMYRNA HÖYÜĞÜ

Erken erken yerleşim izlerinin Erken Tunç Çağı'na kadar geriye gittiği Eski Smyrna Höyüğü, MÖ 1. Bin yılın başlarında bir Yunan kolonisi olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Bayraklı ilçesinde bulunan Eski Smyrna Höyüğü, Antik Çağ tarihinde ve Türkiye'de arkeoloji biliminin gelişmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

Başla
Smyrna Antik Kenti

MS 200

SMYRNA ANTİK KENTİ

Hellenistik Dönem'de (MÖ 4. yüzyıl) Bayraklı'dan Konak'a taşınmış olan Smyrna Antik Kenti, yüzlerce yıllık gelişiminin ardından, Efes ile birlikte Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki en büyük kentlerinden birine dönüşmüştür. Doğal limanı ve çevresini saran verimli topraklarıyla Geç Antik Çağ'ın sonuna kadar önemli bir liman kenti olarak varlığını sürdürmüştür.

Başla
Kemeraltı

1750

KEMERALTI

15. yüzyılda 5000 kişinin yaşadığı küçük bir kasaba konumunda olan İzmir, 16. yüzyılla birlikte hızlı bir gelişim süreci içerisine girmiştir. Roma Dönemi'nden bu yana liman olarak kullanılan iç liman bölgesinin çevresinde gelişen ticari mekanlar, bugün dünyanın en büyük açık hava çarşılarından biri olan Kemeraltı'nın doğmasını sağlamıştır.

Başla
Kordon

1910

KORDON

18. ve 19. yüzyıllarda büyük bir liman kenti hüviyetine bürünen İzmir'in artan ticaret hacmini karşılayabilecek modern bir rıhtıma ihtiyacı olmuştur. 1870'li yıllarda inşa edilen ve bugün 'Kordon' olarak adlandırılan İzmir'in yeni rıhtımı, Cumhuriyet öncesi İzmir'inin bütün çehresini değiştirmiştir.

Başla

Gelecek Planlaması

İzmir Time Machine projesi şehir merkezinin ardından, kentin sahip olduğu zengin arkeolojik ve tarihi mirası sayısallaştırmaya ve gelişen teknolojik olanaklarla birlikte ziyaretçilerine farklı biçimlerde sunmaya devam etmeyi planlamaktadır. İzmir il sınırları içerisinde yer alan iki “UNESCO Dünya Mirası” antik kent (Efes, Bergama) İzmir Time Machine projesinin gelecek planlaması içerisinde ilk iki sırayı oluşturmaktadır.

Future Projects